EHS TEHNIČAR

Poštovane kolege, želimo da pojačamo tim EHS. Potrebne su kolege zainteresovane za nastavak karijere u okviru sektoru za bezbednost i zaštitu životne sredine.

Ukoliko vas zanima učestvovanje u procesima bezbednosti i zaštite životne sredine, a motivisani ste da učite o ovoj oblasti, možete da se prijavite već danas.

Šta biste radili i koja bi bila Vaša zaduženja:

 • Ugovara odvoz otpadnih materijala, vrši utovar opasnog i neopasnog otpada;
 • Preuzima i skladišti opasni otpad, obezbeđuje sredstva za odlaganje otpadnih
  materijala;
 • Prazni kip kontejnere sa otpadnom gumom u abrol kontejnere, obeležava
  posude za odlaganje otpada;
 • Vodi računa o popunjenosti komunalnih kontejnera i najavljuje pražnjenje;
 • Izrađuje, štampa i overava DKO;
 • Vodi evidenciju o preuzetim količinima opasnog otpada, prosleđuje
  informaciju finansijama;
 • Ažuriranje registra i praćenja važenja dozvola operatera za upravljanje
  otpadom
 • Izrada EHS oznaka i postavljanje na predviđena mesta;
 • Provera kompleta za upijanje rasutih opasnih tečnosti;
 • Izrada uputa za lekarske preglede i uručivanje izveštaja
 • Upravlja sredstvima unutrašnjeg transporta
 • Rad na postrojenju za tretman otpadnih voda mašini za uništavanje škart
  delova i mašini za briketiranje

Šta biste Vi trebali da posedujete:

 • Profesionalnost i pedantnost u radu;
 • Visok nivo odgovornosti;
Prijavite se
Vorwerk Autotec Serbia d.o.o.
Peter Coellen 2
Preljina
32212 Čačak

Vorwerk Drivetec Serbia d.o.o.
Peter Coellen 2
Preljina
32212 Čačak
 • karriere@vorwerk-automotive.rs
Prijavite se

Vaše prijave možete predati u kancelariji Službe za ljudske resurse ili na mail kolege Nikole Marića: n.maric@vorwerk-automotive.rs

EHS TEHNIČAR

  Cookie settings
  Cookies are used on this website. These are needed for the operation of the website or help us to improve the website.
  Allow all cookies
  Save selection
  Individual settings
  Individual settings
  This is an overview of all cookies used on the website. You have the option to make individual cookie settings. Give your consent to individual cookies or entire groups. Essential cookies cannot be disabled.
  Save
  Cancel
  Essential (2)
  Essential cookies are needed for the basic functionality of the website.
  Show cookies